Décapage aluminium: Lastalu-AR

Décapage de l’aluminium

Lastalu-AR est un gel de décapage qui enlève les contaminations et traces de soudage de l’aluminium et autres métaux (comme par ex. le laiton).

Après le décapage on aura une surface d’aspect blanc-argent, parfaitement uniforme.

La durée de l’action est déterminée par des essais, en fonction du degré de pollution et du métal de base.

Specifications et utilisation

Application

Instructions

Lastalu-AR goed schudden vóór gebruik.

1kg Lastalu-AR volstaat voor 6 tot 10m.

Het kan verdund worden van 1:1 tot 1:3 naar gelang de gewenste werking.

Een behandeling met Lastalu-AR maakt het metaal-oppervlak geschikt om te worden gelakt.

Met veel water het gebruikte oppervlak zorgvuldig na-spoelen.

Lastalu-AR niet gebruiken in omstandigheden waar zich hoge temperaturen voordoen.

Het product is etsend. Alle nodige veiligheids- en milieuvoorschriften in acht nemen (zie separate veilig-heidsfiche).

Spécifications

Type de matériau: Produits chimiques